Brojne su koristi ovih StandardaBrojne su koristi ovih StandardaStandardi kvalitete namijenjeni su svim organizatorima volontiranja koji žele razvijati kvalitetne volonterske programe. Glavni cilj Standarda je upravo to: osigurati kvalitetne volonterske programe s ciljem unaprjeđenja volontiranja.

Standardi kvalitete za volonterske programe unaprjeđuju učinkovitost rada organizacije s volonterima te doprinose vjerodostojnosti i ugledu organizacije u zajednici.

Ovaj proces zasniva se na samoprocjeni organizatora volontiranja. Samoprocjena je usmjerena na utvrđivanje područja u volonterskim programima koja su razvijena, kao i ona koja je potrebno unaprijediti.

Standardi kvalitete za volonterske programe organizatorima volontiranja donose brojne koristi:

  • organizacija na taj način pokazuje javnosti predanost volontiranju i učinkovitom upravljanju volonterima
  • veći ugled u lokalnoj zajednici i među donatorima
  • povećava motivaciju volontera organizacije
  • potiče uključivanje ljudi na volontiranje u organizaciji
  • minimizira potencijalne rizike koji proizlaze iz uključivanja volontera

Standarde kvalitete volonterskih programa za organizatore volontiranja možete pronaći na sljedećoj poveznici.

(Izvor teksta i fotografije: hcrv.hr)