MIROVNA GRUPA OAZA BELI MANASTIR

Jozsefa Antala 3 - 31300 Beli Manastir - Hrvatska

Srijeda, 28. 02. 2007.

Likovno-kreativne radionice sa ženama

Likovno-kreativne radionice za žene održavaju se svakog utorka od 15 do 20 sati. Njihovi radovi, daleko sofisticiraniji od dječjih, bili su izloženi u predvorju belomanastirske kino-sale ("Razigrana mašta - kreativnost na djelu", 13-21. V. 2005) te na više izložbi i sajmova Slavonije i Baranje.
Projekt su do sada financirali: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva kroz institucionalnu potporu.
Prethodni i sljedeći članak: Radionica s vunom »