MIROVNA GRUPA OAZA BELI MANASTIR

Jozsefa Antala 3 - 31300 Beli Manastir - Hrvatska

Srijeda, 28. 02. 2007.

Internet-klub

Internet-klub radi od 2003. godine. Zahvaljujući potpori Europske komisije tokom 2006. godine svakodnevno je korisnicima u "Oazi" bilo omogućeno besplatno korištenje interneta. U 2006. godini 288 osoba bile su stalni korisnici interneta ili su se u slobodno vrijeme služile kompjuterima za svoje svrhe. Taj broj je premašio očekivane rezultate projekta (po planu 50 osoba). Bilo je ukupno 2.647 pristupa interneta (po planu 640 pristupa).
Internet-klub radi svaki dan od 9 do 19 sati, osim kad se odvijaju informatičke obuke (ponedjeljak, srijeda i petak od 18 do 20 sati).
Do sada su ga financirali: Europska komisija, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, CNF iz Nizozemske, Grad Beli Manastir i Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva kroz institucionalnu potporu.