MIROVNA GRUPA OAZA BELI MANASTIR

Jozsefa Antala 3 - 31300 Beli Manastir - Hrvatska

Srijeda, 21. 12. 2016.

Sastanak Mreže SOS-NET

Utorak, 12. 01. 2016.

Edukacija "Timski rad"

Ponedjeljak, 11. 01. 2016.

Edukacija "Operativno planiranje"

Srijeda, 06. 01. 2016.

Poziv na edukaciju za OCD-e

Utorak, 01. 12. 2015.

Održan okrugli stol u Osijeku

Utorak, 01. 12. 2015.

Poziv na edukaciju za OCD-e

Subota, 28. 11. 2015.

Najava okruglog stola u Osijeku

Ponedjeljak, 28. 09. 2015.

Osnivanje Mreže SOS-NET

Srijeda, 23. 09. 2015.

Najava osnivanja Mreže SOS-NET