MIROVNA GRUPA OAZA BELI MANASTIR

Jozsefa Antala 3 - 31300 Beli Manastir - Hrvatska

Sadržaj izdvojen po datumu: Utorak, 13 Lipnja 2017

Učiteljice trećeg i četvrtog razreda OŠ Kneževi Vinogradi: Marija Banović (3.a), Kristina Čičak (4.a), Tamara Đapić (2. i 3. r. PŠ Grabovac) i Ildiko Farkaš (3. i 4. r. PŠ Karanac), sa svojim učenicima, u svibnju 2017. godine održale su, u sklopu "Oazinog" projekta "Nenasilje je baš fora", posljednju, četvrtu radionicu pod imenom "Ruka pomirenja". Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Na radionici učenici su vježbali konstruktivno rješavanje sukoba kroz debatu, gdje su zastupali interese sukobljenih strana. Naučili su logiku pomicanja motrišta s argumentiranja o tome tko je u pravu na prepoznavanje stvarnog interesa svake strane u sukobu. Pored toga potaknuti su na pronalaženje načina nenasilnog rješavanja sukoba u kome bi obje strane zadovoljile svoje potrebe uz obveznu toleranciju i uvažavanje.

Tokom svibnja 2017. godine učiteljice prvog i drugog razreda Osnovne škole Kneževi Vinogradi: Dunja Kufner (1.a), Mihaela Kikić (2.a), Julijana Balint (1. i 4. r. PŠ Grabovac) i Monika Samardžić (1. i 2. r. PŠ Karanac) održale su posljednju, četvrtu radionicu pod imenom "Rješavamo sukobe" u sklopu "Oazinog" projekta "Nenasilje je baš fora". Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Na toj radionici učenici su naučili razlikovati svakodnevne konfliktne situacije koje bi mogle od običnih nesporazuma prerasti u sukobe. Na danim primjerima učenici su rješavali konfliktne situacije i tako su stjecali potrebna iskustva u nenasilnom rješavanju sukoba.

Utorak, 13. 06. 2017.

Najava 16. Grahijade

Subota, 17. VI. 2017. godineSubota, 17. VI. 2017. godine