MIROVNA GRUPA OAZA BELI MANASTIR

Jozsefa Antala 3 - 31300 Beli Manastir - Hrvatska

Baza volontera

Mirovna grupa Oaza Beli Manastir, od svog nastanka 1998. godine, dio svog djelovanja ostvaruje na volonterskoj bazi pa se logično nametnula i misao da bi se trebala baviti i volonterskim aktivizmom. Zato je 2006. godine inicirano osnivanje "Oazinog" volonterskog centra, koji bi za cilj imao promicanje volonterskog rada i poticanje građana na aktivno uključivanje u rješavanje problema svoje zajednice radi poboljšanja kvalitete života.

Edukacija volontera
Kroz "Oazin" projekt "Naučimo volontirati", koji je financirala Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, 20 volontera educirano je za provođenje ankete među građanima i organizacijama o tome žele li volontirati ili trebaju li volontere u svom radu. Anketirano je preko 700 građana, a rezultati ankete poslužili su za stvaranje baze volontera, u kojoj se nalazi veći broj građana spremnih da volontiraju, kao i još jedne baze u kojoj je veći broj organizacija, udruga i institucija koje potražuju volontere. Pored toga organizirani su okrugli stolovi, javne tribine te anketiranje osnovnoškolske i srednjoškolske djece na temu volontiranja.

U proteklim godinama volonterima "Oazinog" volonterskog centra omogućene su razne edukacije (npr. "Projekt slušanja" i "Menadžment volontera") u suradnji s Volonterskim centrom Osijek, Centrom za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek i Crvenim križem Osijek. Sve te edukacije pomogle su u razvoju i širenju volonterizma među mladim Baranjcima, koji su preko niza javnih tribina i okruglih stolova dobili nova saznanja koja će koristiti u svojoj lokalnoj zajednici.

Edukacije, anketiranja, okrugli stolovi, kao i javne tribine rezultat su "Oazinih" projekata koji su odobreni proteklih godina.

Video sadržaj

Mirovna grupa Oaza Beli Manastir, od svog nastanka 1998. godine, dio svog djelovanja ostvaruje na volonterskoj bazi pa se logično nametnula i misao da bi se trebala baviti i volonterskim aktivizmom. Zato je 2006. godine inicirano osnivanje "Oazinog" volonterskog centra, koji bi za cilj imao promicanje volonterskog rada i poticanje građana na aktivno uključivanje u rješavanje problema svoje zajednice radi poboljšanja kvalitete života.

Edukacija volontera
Kroz "Oazin" projekt "Naučimo volontirati", koji je financirala Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, 20 volontera educirano je za provođenje ankete među građanima i organizacijama o tome žele li volontirati ili trebaju li volontere u svom radu. Anketirano je preko 700 građana, a rezultati ankete poslužili su za stvaranje baze volontera, u kojoj se nalazi veći broj građana spremnih da volontiraju, kao i još jedne baze u kojoj je veći broj organizacija, udruga i institucija koje potražuju volontere. Pored toga organizirani su okrugli stolovi, javne tribine te anketiranje osnovnoškolske i srednjoškolske djece na temu volontiranja.

U proteklim godinama volonterima "Oazinog" volonterskog centra omogućene su razne edukacije (npr. "Projekt slušanja" i "Menadžment volontera") u suradnji s Volonterskim centrom Osijek, Centrom za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek i Crvenim križem Osijek. Sve te edukacije pomogle su u razvoju i širenju volonterizma među mladim Baranjcima, koji su preko niza javnih tribina i okruglih stolova dobili nova saznanja koja će koristiti u svojoj lokalnoj zajednici.

Edukacije, anketiranja, okrugli stolovi, kao i javne tribine rezultat su "Oazinih" projekata koji su odobreni proteklih godina.

Naša web-stranica koristi sljedeće kolačiće: Google Analytics, Youtube, JA_T3_blank_tpl i cwGeoData. Sve to koristimo kako bismo anonimnom analizom vaše aktivnosti dobili informaciju je li vam iskustvo korištenja naše web-stranice pozitivno (ako nije da ga poboljšamo), a sve s ciljem kako biste od nas dobili najbolje moguće informacije.
Više informacija Ok