MIROVNA GRUPA OAZA BELI MANASTIR

Jozsefa Antala 3 - 31300 Beli Manastir - Hrvatska

Subota, 17. 08. 2013.

Gradonačelnikov poziv za financiranje projekata

Grad Beli ManastirGrad Beli ManastirBelomanastirski gradonačelnik Ivan Doboš objavio je javni poziv o predlaganju projekata i aktivnosti radi sufinanciranja iz proračuna Grada Belog Manastira u razdoblja od 2014. do 2016. godine. Projekti se mogu predlagati iz područja kulture, sporta, socijalne zaštite te ostalih područja koje su u ingerenciji financiranja jedinica lokalne samouprave. Prijedloge projekata i aktivnosti treba poslati isključivo u pisanom obliku najkasnije do 30. IX. 2013. godine. Opširnije u pozivu: 

Gradonačelnik Grada Belog Manastira, na temelju članka 72. točka 4. i 7. Statuta Grada Belog Manastira ("Službeni glasnik Grada Belog Manastira", broj 4/09 i 6/09), objavljuje:

P O Z I V
ZA PREDLAGANJE PROJEKATA I AKTIVNOSTI RADI SUFINANCIRANJA IZ PRORAČUNA GRADA TIJEKOM RAZDOBLJA 2014. DO 2016. GODINE

I

Pozivaju se svi pravni subjekti na području Grada Belog Manastira, mjesni odbori i ostali zainteresirani građani da dostave prijedloge svojih projekata i aktivnosti radi financiranja istih iz proračuna Grada u razdoblju od 2014. do 2016. godine.

Projekti se mogu predlagati iz područja kulture, športa, socijalne zaštite te ostalih područja društvenih djelatnosti koje su u ingerenciji financiranja jedinica lokalne samouprave.

Projekti se mogu predlagati iz područja održavanja i izgradnje komunalne infrastrukture, zaštite okoliša, gospodarstva te drugih područja koja su u nadležnosti funkcioniranja jedinica lokalne samouprave.

II

Visina sredstava za financiranje projekata i aktivnosti iz proračuna Grada Belog Manastira uređuje se svake godine pri donošenju proračuna, a mjerila za utvrđivanje istih od interesa za Grad donosi Gradsko vijeće na prijedlog gradonačelnika, a prema prijedlozima podnositelja.

Temeljni kriterij za financiranja iz stavka 1. je zadovoljavanje javnih potreba.

III

Pri ocjeni projekata i aktivnosti udruga uzet će se u obzir činjenica prema kojoj se neće financirati projekti i aktivnosti udruga koje se financiraju po posebnim zakonima ili se u cijelosti financiraju iz drugih izvora.

IV

Projekti iz članka I mogu se predlagati isključivo na Obrascu 1: PRIJEDLOG PROJEKTA ZA FINANCIRANJE IZ PRORAČUNA GRADA BELOG MANASTIRA te obrascu 2: PRORAČUN PROJEKTA, koji su sastavni dio ovog Poziva.

Obrasci iz stavka 1. dostupni su na web-stranici Grada: http://www.beli-manastir.hr

Prijedloge projekata i aktivnosti treba poslati isključivo u pisanom obliku na adresu:

GRAD BELI MANASTIR
Gradonačelnik
31300 Beli Manastir, Kralja Tomislava 53.

Prijedlozi se mogu poslati najkasnije do 30. rujna 2013. godine.

Prijedlozi koji ne budu pripremljeni na propisanim obrascima, kao ni prijedlozi koji se ne pošalju u navedenom roku, neće biti razmatrani niti uvršteni u Program sufinanciranja projekata i aktivnosti od interesa za Grad Beli Manastir tijekom 2014. godine.

Svi oni koji su koristili sredstva Proračuna Grada Belog Manastira tijekom 2013. godine moraju, uz prijedlog, obavezno dostaviti i financijsko izvješće iz kojega je vidljivo u koju namjenu su ta sredstva utrošena.

GRADONAČELNIK
Ivan Doboš

Pročitano 1094 puta
Nalazite se ovdje: Naslovnica Novosti
Naša web-stranica koristi sljedeće kolačiće: Google Analytics, Youtube, JA_T3_blank_tpl i cwGeoData. Sve to koristimo kako bismo anonimnom analizom vaše aktivnosti dobili informaciju je li vam iskustvo korištenja naše web-stranice pozitivno (ako nije da ga poboljšamo), a sve s ciljem kako biste od nas dobili najbolje moguće informacije.
Više informacija Ok