MIROVNA GRUPA OAZA BELI MANASTIR

Jozsefa Antala 3 - 31300 Beli Manastir - Hrvatska

Subota, 03. 09. 2016.

Edukacija za gerontodomaćice

Petak, 29. 04. 2016.

Trening o izvještavanju

Utorak, 12. 01. 2016.

Edukacija "Timski rad"

Ponedjeljak, 11. 01. 2016.

Edukacija "Operativno planiranje"

Srijeda, 06. 01. 2016.

Poziv na edukaciju za OCD-e

Utorak, 01. 12. 2015.

Poziv na edukaciju za OCD-e

Srijeda, 29. 04. 2015.

Edukacija u osječkoj "Brezi"

Petak, 24. 04. 2015.

Edukacija u Osijeku

Subota, 13. 09. 2014.

Poziv na "Oazinu" edukaciju

Petak, 22. 02. 2013.

Edukativna radionica u Dalju

Četvrtak, 18. 10. 2012.

Poziv na edukaciju protiv ovisnosti

Petak, 30. 03. 2012.

Usmeni ispit za web-dizajnere

Petak, 12. 12. 2008.

"Cost-benefit" analiza